เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ZTAF007
3,450.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

อ่านลายนิ้วมือ บัตร และรหัสผ่าน รองรับบัตร 500 ใบ

และรองรับ 500 ลายนิ้วมือ อุปกรณ์สามารถต่อกับชุด Electric lock Exit button

Door sensorAlarm และ Door Bell ได้ รองรับบัตร ID Card หรือ Mifare Card