การบีบอัดไฟล์ด้วยเทคโนโลยี H.264 & MPEG4

                                            

ปัจจุบันเราคงจะพบเห็นเครื่องบันทึกวีดีโอ หรือ DVR ที่ใช้เทคโนโลยีในการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264

ทำไม เทคโนโลยีนี้ถึงมาแรงและกำลังจะไปแทนที่การบีบอัดข้อมูลแบบ MPEG4   เหตุผลก็คือ เพราะเทคโนโลยี H.264  เป็นมาตรฐานการบีบอัดข้อมูลล่าสุดที่มีประสิทธิภาพ   และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย
โดยทำ การบีบอัดข้อมูลของสัญญาณภาพและเสียง ด้วยขนาดไฟล์ที่เล็กกว่า  แต่ให้ภาพที่มีความละเอียดมากขึ้น   ทำให้ไม่สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและสามารถรองรับการส่งผ่าน ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น
เห็นกราฟเปรียบเทียบแล้ว เทคโนโลยี H.264  นั้นน่าใช้เลยทีเดียว เพราะเหมาะกับเทคโนโลยีของ DVR  ที่ขยายขอบเขตความสามารถมากขึ้นอย่างปัจจุบัน